Haberler

Uzatmaya gerek yok

Hiç uzatmaya gerek yok, herşey tüm gerçekliği ile bir kez daha karşımızda . Hekim Birliği’nin çoğunlukta olduğu Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Devamını Oku

Sağlık Hizmetlerinde Yükselen Eğilim

Doç. Dr. Cumhur İzgi’nin moderatörlüğünü yaptığı ve Prof.Dr. Nilay Etiler ile Yrd. Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen'in konuşmacı olduğu "Sağlık Hizmetlerinde Yükselen Eğilim, Gelenekselden Tamamlayıcıya Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları" başlıklı Çağdaş Hekimler paneli kayıtlarını katılamayanlar için yayınlıyoruz.

 

 

 

 

Mesleki Dayanışma ile aşacağız

Çağdaş Hekimler tarafından TTB Genel Sekreteri Psikiyatri Uzmanı Dr.Sezai Berber'in konuşmacı olduğu "Hekimlerde Tükenmişlik ve İNTİHAR" konulu bir panel düzenlendi.

Antalya Tabip Odası’nın salon vermemesi üzerine Diş Hekimleri Odası salonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise Prof.Dr.Ertan Yılmaz yaptı.

Sağlıkta dönüşüm programının hekimler için aşırı iş yükü, angarya, mobbing, şiddet ve iş barışının bozulması anlamlarına geldiği; sistemin tüm yükünün ve aksaklıklarının hekimlerin omuzlarına yüklendiği ve hekimlerin anayasadan kaynaklanan en temel haklarını dahi kullanamadıklarının vurgulayan Dr.Sezai Berber , “Umutsuzluk ve çaresizlik hissi intihar düşüncesinde belirleyici . Aşırı çalışma, uzun süreli nöbetler, mesleki dayanışmadan yoksun olma, mobbinge maruz kalma hekimler açısından ruh sağlığını bozucu etmenler. Epidemiyolojik intihar verilerine göre hekimlerde intihar oran genel toplumun üzerindedir . ” dedi.

 

Çok sayıda katılımcının söz alarak soru ve düşüncelerini paylaştığı sunumun sonunda, hekimlerde yaygın olan aşırı çalışmaya ve kendini feda etme içgüdüsüne dikkat çekildi. Mesleki dayanışmanın yerini alan, sermayeye teslim edilmiş, eğitim sürecinde dahi hekim emeğinin kazanca dönüştürülmeye çalışılmasına eleştiriler yapıldı.

Mesleki Dayanışma Vurgusu
Adaletsiz çalışma düzeninden hekimler, ancak kendilerinin ve içerisinde bulunacakları mesleki dayanışmanın kurtarabileceği vurguları yapıldı.
Hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması, nöbet izni, resmi tatillerde çalışmak zorunda kalmamaları konusunda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerektiği belirtilerek, “Ayrıca stratejik personel kabul edilen hekimlerin eş durumu atamalarının yeniden düzenlenmesi, intihar ve depresyonu önlemede en önemli koşul olan aile desteğinin doğrudan ellerinden alınmasının önüne geçilmelidir.” şeklinde konuşmalar yapıldı.

Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları
Bir sonraki panel ise 13 Ocak 2018 Cumartesi saat:16.00 Antalya Tabip Odası’nda yapılacak. Prof.Dr. Nilay Etiler ve Yrd. Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen'in konuşmacı olduğu "Sağlık Hizmetlerinde Yükselen Eğilim, Gelenekselden Tamamlayıcıya Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları" konulu panelin moderatörlüğünü ise Doç.Dr. Cumhur İzgi yapacak.

Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları

Prof.Dr. Nilay Etiler ve Yrd. Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen'in  konuşmacı olduğu "Sağlık Hizmetlerinde Yükselen Eğilim, Gelenekselden Tamamlayıcıya Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları"

Devamını Oku

Hekimlerde Tükenmişlik ve İNTİHAR

TTB Genel Sekreteri Psikiyatri Üzmanı Dr.Sezai Berber'in konuşmacı olduğu "Hekimlerde Tükenmişlik ve İNTİHAR" konulu panelimize  başta bütün meslektaşlarımız olmak üzere katılımınızı  bekliyoruz.

Devamını Oku

İlk Ders

Akdeniz Üniversitesi Barış Akademisyenlerinin kurduğu Antalya Dayanışma Akademisi’nin (AnDA)

Devamını Oku