Haberler

Mücadeleyi büyüteceğiz

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel, KHK’larla görevden uzaklaştırılan doktorlar için Antalya Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Bülent Nazım Yılmaz, KHK’larla görevden uzaklaştırılan Akdeniz Üniversitesindeki Akademisyenler ve Antalya’da kamu görevinden uzaklaştırılan doktorlar başta olmak üzere çok sayıda hekimin katıldığı basın açıklamasında CHP Antalya Milletvekili Dr.N.Nefi Kara’da destek verdi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel, askeri ve sivil darbelere karşı olduklarını vurgulayarak başladığı konuşmasında, “20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, parlamentonun işlevsizleştirildiği, ülkenin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetildiği bir döneme girilmiştir. Darbecilere karşı mücadele olarak başlatıldığı bildirilen süreç, giderek KHK’lar aracılığıyla muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüşmüştür.” dedi.

 

Üniversitelerden ihraç edilen bilim insanları arasında Türkiye’deki emek, insan hakları ve barış mücadelesinde öne çıkmış, ülkenin ilerici birikimini temsil eden kişilerin de olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Tükel, ihraç adı altında muhaliflerin tasfiyesini hedeflediğini söyledi.

Hedef seçildiler
“Antalya’da son KHK ile ihraç edilenlerin arasında Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, aynı zamanda da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen; yıllardır sağlık hakkı mücadelesini birlikte yürüttüğümüz Antalya Tabip Odası üyeleri, aynı zamanda da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Nursel Şahin, Prof. Erdal Gilgil, Doç. Dr. Cumhur İzgi de yer almaktadır.” diyen Prof.Dr.Tükel, “Hekimlerin, akademisyenlerin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç edilmeleri ne olağanüstü hal ne de darbe girişimi ile ilişkilendirilebilir. Üyelerimiz ve yöneticilerimiz olan hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir. “ şeklinde konuştu.

Mücadeleyi yükselteceğiz
TTB olarak meslektaşlarımızın görevlerine geri dönmesi için bütün hukuksal ve örgütsel olanakları seferber edeceklerini Prof.Dr.Tükel,” Doktorlarla olan dayanışmamızı büyüteceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel kavuşabilmeleri için verdiğimiz mücadeleyi tüm gücümüzle sürdüreceğimizi sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşırız.” dedi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Bülent Nazım Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Dr.N.Nefi Kara ve görevden uzaklaştırılan hekimlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmasın ardından basın toplantısı sona erdi.

Basın açıklaması
15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin sonrasında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak askeri ve sivil darbelere karşı olduğumuzu ilk günden açık bir dille ifade ettik ve darbe girişiminde bulunanları lanetledik.

Darbe girişiminin hemen ardından, hükümet darbeye karşı mücadelede demokrasi yöntemlerini değil Olağanüstü Hali (OHAL) tercih etmiş; 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, parlamentonun işlevsizleştirildiği, ülkenin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetildiği bir döneme girilmiştir. Darbecilere karşı mücadele olarak başlatıldığı bildirilen süreç, giderek KHK’lar aracılığıyla muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüşmüştür.

OHAL’in uygulanmaya başladığı tarihten bu yana, Sağlık Bakanlığı’ndan 5.544 kişi, üniversitelerden 3.850 kişi olmak üzere toplam 79.196 kişi kamudan ihraç edildi. İhraç edilen hekimlerin sayısı ise; Sağlık Bakanlığı’ndan 1336, Tıp Fakültelerinden 1.014 olmak üzere toplam 2.350’dir. Sağlık Bakanlığı’ndan 4 hekimin, Tıp Fakültelerinden 5 hekimin sonraki süreçte göreve iade edilmeleriyle İhraç edilen toplam hekim sayısı 2.341 olmuştur.
Üniversitelerden ihraç edilen bilim insanları arasında Türkiye’deki emek, insan hakları ve barış mücadelesinde öne çıkmış, ülkenin ilerici birikimini temsil eden kişilerin de olduğu tüm kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Bu akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmeleri, bazı rektörlerin ihraç adı altında muhaliflerin tasfiyesini hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır.

22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı KHK ile Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan çok sayıda hekim ihraç edilmiştir. İhraç edilenlerin arasında Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, aynı zamanda da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen; yıllardır sağlık hakkı mücadelesini birlikte yürüttüğümüz Antalya Tabip Odası üyeleri, aynı zamanda da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Nursel Şahin, Prof. Erdal Gilgil, Doç. Dr. Cumhur İzgi de yer almaktadır.

Hekimlerin, akademisyenlerin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç edilmeleri ne olağanüstü hal ne de darbe girişimi ile ilişkilendirilebilir. Üyelerimiz ve yöneticilerimiz olan hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir.

İhraçlar, ülkemizin yükseköğretim sistemine zarar vermiştir. Değerli arkadaşlarımızın kamu görevinden ihraç edilerek üniversitelerdeki kadrolarından koparılmaları, öğrencilerin ülkemizin değeri olan bu bilim insanlarından faydalanmasını, iyi ve nitelikli hekimlerin yetişmesini engelleyecektir.

Öte yandan çok sayıda hekimin ihraç edilmesi ile sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluşmuş; bu durum halkın sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin bir aksaklığa neden olmuştur. Sağlık alanında yaşanan ihraçlar, belirli bölgelerde halkın sağlık hakkını engelleyecek boyuta ulaşmıştır.

Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza, ancak soruşturma sonucunda suçluluğu kanıtlanan kişilere verilebilir. Kamudan ihraç edilenlerin büyük çoğunluğunun darbe ile bağlantısını ortaya koyacak hukuki kanıtlar ve bir soruşturma yapıldığının belgeleri bulunmamaktadır. Buna karşın, bu kişiler delil olmadan suçlu ilan edilmişlerdir. Oysa ki, etkili soruşturmalarla suçları kanıtlanmadığı sürece herkesin masum olduğu ilkesi temel alınmalıdır. Hangi siyasal düşünceden ya da görüşten olursa olsun kamuda yürütülen darbe soruşturmaları hukuk kuralları içinde titizlikle yapılmalı; darbe girişimi ile bağlantısı saptanmayan, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir.

TTB olarak üyelerimizin ve arkadaşlarımızın görevlerine geri dönmesi için bütün hukuksal ve örgütsel olanaklarımızı seferber edeceğimizi, onlarla olan dayanışmamızı büyüteceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel kavuşabilmeleri için verdiğimiz mücadeleyi tüm gücümüzle sürdüreceğimizi sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşırız.

Prof.Dr. Raşit Tükel
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Yaşasın 1 Mayıs

Antalya'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde organize edilen 1 Mayıs yürüyüş kutlamalarına binlerce kişi katıldı.


Antalya Tabip Odası’nın katılmadığı mitingde Çağdaş Hekimler pankart açtı.
FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ


Saat 13.00'ten itibaren Aydın Kanza Parkı'nda toplanan işçi ve mekçiler, kortej sırasındaki yerlerini aldıktan sonra ellerindeki afiş, döviz ve bayraklarla "Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız", "Birleşe birleşe kazanacağız", "İşçiler birleşecek, sermayeyi yenecek" sloganları eşliğinde saat 14.00'e doğru Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Güllük Caddesi'nde polis barikatlarıyla önlem alınırken, kaldırımlardaki küçük çöp kutularının dahi güvenlik amacıyla söküldüğü görüldü. "Yaşasın 1 Mayıs" pankartını taşıyan kortejin başındaki grup, saat 14.20 itibariyle Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Kortejin sonunda yer alan grup ise saat 15.25'te mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na girdi.


Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüş ve mitin sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından Eğitim Sen Müzik Topluluğu ve Bandista konser verdi.

Adaylarımız

Bir süre önce seçimlere yönelik başladığımız ve tüm meslektaşlarımızın katılımına açık gerçekleştirdiğimiz Çağdaş Hekimler toplantıları

Devamını Oku

Adaylarımızı Hep Birlikte Belirliyoruz

Antalya Tabip Odası seçimleri, birçok zorluğa göğüs gererek, korumaya çalıştığımız iyi hekimlik değerlerinin yok sayıldığı; sağlık ortamında yaşanan karmaşanın, mesleğimize ve emeğimize saygısızlığın her geçen gün arttığı, kendi çalışma ortamlarımıza yabancılaştırıldığımız bir dönemde yapılacak Çağdaş Hekimler Grubu olarak uzun yıllardan süzülüp gelen birikimimizle 2016-2018 döneminde Antalya Tabip Odası yönetimine aday oluyoruz.


Bir süre önce seçimlere yönelik başladığımız ve tüm meslektaşlarımızın katılımına açık Çağdaş Hekimler toplantısını her Salı saat:17.30’da Antalya Tabip Odası’nda gerçekleştiriyoruz.


Dünyamızın, ülkemizin, insanımızın ve hekimlerimizin içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir hekime, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü ve büyüklüğü ise ortada.


Bu süreçte asıl olarak kritik öneme sahip iki soru bulunmaktadır.
a) Hepimizin bildiği, hissettiği, yaşadığı olumsuzluklara ne diyoruz?
b) Hep birlikte-bulunduğumuz yer ve konumdan-iddiamız nedir? Ve hep birlikte ne yapacağız?

BU DAVET BÜTÜN MESLEKTAŞLARMIZA
2016 Nisan/Mayıs’ta yapılacak olan Antalya Tabip Odası seçimlerinde aday göstereceğimiz arkadaşlarımızı bu toplantılarda bütün meslektaşlarımızla birlikte belirleyelim.

Birlikte Yönetelim.